logo sote architekci -projekty wnętrz

How to stand out while fitting in.

Kluczowym elementem tworzenia każdego projektu jest człowiek (dla usługobiorcy klient) i jego potrzeby, a także jasny przekaz dotyczący zakresu działań i kolejności ich wykonywania. Każdy projekt to odrębna historia, wymagająca szczegółowej analizy początkowej, której wynikiem jest stworzenie oferty z określonym zakresem prac, wskazanymi terminami realizacji oraz honorarium.

ETAP 01 : Audyt architekta wnętrz Poznanie potrzeb klienta, preferowanej estetyki i rozwiązań, które będą mu potrzebne w projektowanej przestrzeni. Dokładna analiza projektowanej lub istniejącej przestrzeni architektonicznej pod kątem funkcji, wyposażenia, skali i ergonomii. Analiza dotyczy: rozmieszczenia ścian, układu pomieszczeń, instalacji. Ważne są: skala, proporcje pomieszczeń i możliwości aranżacyjne w oparciu o konkretne rozwiązania i wyposażenie.

ETAP 02 : Oferta i umowa Przedstawienie oferty i podpisanie umowy. Warunkiem rozpoczęcia prac nad projektem jest podpisanie umowy oraz wpłata zaliczki. Oferta i umowa - stworzenie makiet dostępnych dla członków stowarzyszenia. Przedstawienie oferty i podpisanie umowy. Warunkiem rozpoczęcia prac nad projektem jest podpisanie umowy oraz wpłata zaliczki. Oferta i umowa - stworzenie makiet dostępnych dla członków stowarzyszenia.

ETAP 03 : Inwentaryzacja To jeden z ważniejszych etapów procesu projektowego, dzięki któremu uzyskujemy precyzyjne wymiary, będące podstawą do realizacji projektów wykonawczych. Istotne są dla nas wszystkie składowe: ściany, istniejące instalacje, stolarka. Na tym etapie architekt wnętrz jest dodatkowo partnerem przy weryfikacji jakości wykonania prac budowlanych, równoległości ścian, pionów, poziomów jakości tynków, posadzek.